วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Sketchup 2013 มาแล้ววว
Sketchup 2013 ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่จากผู้พัฒนา Trimble สำหรับในเวอร์ชั่นนี้ยังคงมี 2 เวอร์ชั่นเหมือนกันในเวอร์ชั่นก่อนๆ คือ 
Sketchup Make ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและ Sketchup Pro 2013 สำหรับผู้ใช้งานในภาคธุรกิจที่มีการเพิ่มเติมคำสั่งเพื่อ
รองรับกับการทำงานที่มากขึ้น ซึ่งไฮไลท์ใหม่ของซอฟต์แวร์ชุดนี้มีอยู่สองสิ่งที่เด่นๆ 

คือ ชุดคำสั่ง Extension Warehouse และมีการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นในส่วนของการจัดหน้า Layout ภายใน Sketchup Pro นอกจากนี้แล้วยังได้
เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆอีก เช่น Pattern Fills , Copy  Array , Speedier Vector Rendering , Faster Screen Redraw , Numbered 
Pages in the Pages panel , Curved Label Leader Lines , Dashes in Dimensions , Smarter Toolbars in Windows , Video 
Export , Zoom In More เป็นต้น สำหรับผู้ที่ต้องการ ทดลองสามารถเข้าไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่นี่ ดาวน์โหลด Sketchup

        ซอฟต์แวร์ Sketchup Pro 2013 เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ทำงานออกแบบชิ้นส่วนหรือรูปทรง 3 มิติ ในด้านต่างๆ เช่น งาน
สถาปัตยกรรม วิศวกรรมการก่อสร้าง , การตกแต่งภายใน , การจัดแสง , งานภูมิสถาปัตยกรรม , การออกแบบห้องครัวห้องอาบน้ำ , การออก
แบบวางผังชุมชนเมือง , เกม , ภาพยนตร์และฉากต่างๆ , งานไม้และสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

        Sketchup Pro 2013 รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัคิการ Windows XP SP 2+ , Vista และ 7 และบน Mac OS X 10.5+ , 10.6+ , 
10.7+ โปรแกรม Sketchup ไม่รองรับการทำงานบน Windows 2000 , Mac OS X 10.4+ , Linux , การทำงานบน VMWare หรือการทำ
งานข้ามระบบปฏิบัติการ เช่น การติดตั้งระบบปฏิบัติการ MAC บน PC เป็นต้น สำหรับผู้ที่ใช้งาน V-ray ร่วมกับ Sketchup สามารถดาวน์
โหลดใช้งาน รุ่น Beta ได้ที่นี่ครับ